• 1.12.2017 400

  Рішення № 897-25-VІІ

  Вишеньківська сільська рада

  Бориспільського району

  Київської області

  Р І Ш Е Н Н Я

  Про затвердження ставок податку.

  Керуючись Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом України із змінами та доповненнями, ст. 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Вишеньківська сільська рада ВИРІШИЛА :

  1. Затвердити ставки податку:

  1.1 Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (додаток №1);

  1.2 Про затвердження ставок земельного податку(додаток №2);

  1.3 Про акцизний податок з реалізації через роздрібну торговельну мережу підакцизних товарів(додаток №3);

  1.4 Про затвердження ставок транспортного податку (додаток №4);

  2. Доручити секретарю Вишеньківської сільської ради забезпечити оприлюднення проектів рішень в засобах масової інформації в установленому законом порядку.

  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету, фінансів.

  Голова ради:                                          Т.Г. Кулинич

  с. Вишеньки

  16 червня 2017 року

  № 897-25-VІІ

  Додаток № 1

  до рішення сесії

  Вишеньківської сільської ради

  № 897-25- VІІ

  від 16 червня 2017 року

  Вишеньківська сільська рада

  Бориспільського району

  Київської області

  РІ Ш Е Н Н Я

  Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

  Керуючись статтею 143 Конституції України, статті 69 Бюджетного кодексу України, відповідно до статі 266 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями, пункту 24 статті 26 та статті 69 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Вишеньківська сільська рада ВИРІШИЛА:

  1. Встановити податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:

  1.1. Будівлі, віднесені до житлового фонду:

  1.1.1. Житловий будинок – будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу – житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень – 0,1 % від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування;

  1.1.2. Квартира – ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання – 0,1 % від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування;

  1.1.3. Садовий будинок – будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків – 0,1 % від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування;

  1.1.4. Дачний будинок – житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку – 0,1 % від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування;

  1.2. Об’єкти нежитлової нерухомості – будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду:

  1.2.1. Будівлі готельні – готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, – 0.5 % від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування;

  1.2.2. Будівлі офісні – будівлі фінансового обслуговування, адміністративно- побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей – 0.5 % від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування;

  1.2.3. Будівлі торговельні – торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні – 0.5 % від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування;

  1.2.4. Бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування – 0.5 % від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування;

  1.2.5. Будівлі підприємств побутового обслуговування – 0.5 % від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування;

  1.2.6. Гаражі – гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки – 0.5 % від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування;

  Не є об’єктом оподаткування:

  2.2.1. об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного держаного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

  2.2.2. об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

  2.2.3. будівлі дитячих будинків сімейного типу, об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним сім’ям.

  2.2.4. гуртожитки;

  2.2.5. житлова нерухомість непридатна для проживання, тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської ради;

  2.2.6. об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

  2.2.7. будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг.».

  2.2.8. об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

  3.База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:

  3.1.1. для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;

  3.1.2. для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;

  3.1.3. для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток) – на 180 кв. метрів. Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).»

  4. Пільги з податку, що сплачується на території сільської ради з об’єктів для фізичних осіб не надаються на:

  4.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи – платника податку, зменшується: а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів; б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів; в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), – на 180 кв. метрів. Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

  4.2. Об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

  4.3. Затвердити Положення про сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з додатком.

  5.1. Дане рішення набуває чинності з 01.01.2018 року.

  6.1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну планово- бюджетну комісію.

  Голова ради:                                                                      Т.Г. Кулинич

  с. Вишеньки

  Додаток № 2

  до рішення сесії

  Вишеньківської сільської ради

  №897 -25- VІІ від

  16 червня 2017 року

  Вишеньківська сільська рада

  Бориспільського району

  Київської області

  РІ Ш Е Н Н Я

  Про затвердження ставок земельного податку.

  Керуючись ст.143 Конституції України та відповідно до п.10.2 ст.10 та п..284.1 ст.284 Податкового кодексу України № 2755- VI від 02.12.2010р.( із змінами та доповненнями) Вишенківська сільська рада ВИРІШИЛА:

  Встановити ставки земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено ( незалежно від місцезнаходження).

  1.Ставки податку за 1 гектар сільськогосподарських угідь встановлюється у розміру 0,3 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

  2.Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі 1 % від їх нормативної грошової оцінки.

  3.Ставка податку за земельні ділянки ( в межах населеного пункту),зайняті житловим фондом, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб встановлюється у розмірі – 0,075 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

  4. Ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено, встановлюється у розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі.

  Пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб:

  1.Від сплати податку звільняються:

  1.1 Санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

  1.2. Громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці. Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”. У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

  1.3. Бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

  1.4. Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки (крім національних та державних дендрологічних парків), освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

  Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб.

  1. Від сплати земельного податку звільняються: 1.1. Інваліди І та ІІ груп;

  1.2. Громадяни які виховують 3-х і більше дітей до 18 років;

  1.3. Учасники бойових дій;

  1.4. Учасники АТО, сім’ї учасників АТО;

  1.5. Громадяни, які мають посвідчення особи, постраждалої внаслідок Чорнобильської катастрофи;

  1.6. Пенсіонери за віком.

  1.7. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

  2. Дане рішення вступає в дію з 01 січня 2018 року.

  3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну планово- бюджетну комісію.

  Голова ради:                                                  Т.Г. Кулинич

  с. Вишеньки

  Додаток № 3

  до рішення сесії

  Вишеньківської сільської ради

  № 897-25- VІІ

  від 16 червня 2017 року

  Вишеньківська сільська рада

  Бориспільського району

  Київської області

  РІ Ш Е Н Н Я

  Про встановлення ставок акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

  Керуючись статтею 143 Конституції України, статті 69 Бюджетного кодексу України, відповідно до статей 212,213, 215.3.10 Податкового кодексу України із змінами та доповненнями в частині встановлення ставки акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, пункту 24 статті 26 та статті 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань планування бюджету та фінансів, Вишеньківська сільська рада ВИРІШИЛА :

  1. Встановити на території Вишеньківської сільської ради ставку акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компоненти моторних палив ) в розмірі 5 відсотків від їх вартості.

  2.Особи- суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів, сплачують податок за місцем здійснення реалізації таких товарів.

  3. Суми податку перераховується до місцевого бюджету Вишеньківської сільської ради суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, згідно чинного законодавства.

  4. Дане рішення вступає в дію з 01 січня 2018 року.

  5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну планово- бюджетну комісію.

  Голова ради :                                                             Т.Г. Кулинич

  с. Вишеньки

  Додаток № 4

  до рішення сесії

  Вишеньківської сільської ради

  № 897-25- VІІ

  від 16 червня 2017 року

  Вишеньківська сільська рада

  Бориспільського району

  Київської області

  РІ Ш Е Н Н Я

  Про затвердження ставок транспортного податку.

  Керуючись статтею 143 Конституції України та відповідно до п. 267., ст. 267.2.1, п. 267.2 Податкового кодексу України із змінами та доповненнями Вишеньківська сільська рада ВИРІШИЛА :

  1. Встановити ставку транспортного податку у розмірі 25000 грн. за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування (легкові автомобілі з року випуску яких минуло не більше п’яти років і середньо ринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати (1 200 000 грн. один мільйон двісті тисяч грн. ) встановлених законом на перше січня податкового року).

  2. Дане рішення вступає в дію з 01 січня 2018 року.

  3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну планово- бюджетну комісію.

  Голова ради :                                                                  Т.Г. Кулинич

  с. Вишеньки

  Leave a Reply

  Be the First to Comment!

  Notify of
  avatar
  wpDiscuz
 • ОСТАННІ НОВИНИ

 • ОСТАННІ КОМЕНТАРІ